วช1
บพค
บพค2
2
3
PlayPause
previous arrow
next arrow
 

รายการ วันที่หมดเขต แหล่งทุน Download
เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
31 มีนาคม 2565
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565